Kleine correcties

Deze release bevat kleine correcties en verbteringen.